dissabte, de maig 05, 2018

stardate: de tot cor


Les persones viuen i l'única cosa que en recordem després de la seva mort, l'única cosa que compta, l'única cosa que queda és la seva bondat.