dimarts, de març 09, 2021

stardate: la mort i la covid-19

més referències:
Covid-19 data
Tracking covid-19 excess deaths across countries
The Economist
march 9, 2021


el nombre de morts causats per la pandemia pot arribar a ser molt més gran del que els governs publiquen cada dia. les raons son diverses: s'han deixat de comptar els que no s'havien fet el test de covid previament, i la magnitut d'aquests depen del nombre de tests que es facin, s'han produir errors i retards en la comunicació de les dades, s'han produit morts indirectes ja que la covid ha dificultat l'acces als hospitals, ...

una manera de veure l'abast real dels efectes de la covid es computant l'excés de morts: comparant el nombre de morts en una certa regió en un cert periode, amb els nombres corresponents a la base històrica de la mateixa regió en el mateix periode.
si comparem aquests nombres amb els que cada país reporta com a morts a conseqüència de la covid veiem com aquests últims es queden curts
de fet, els efectes de la covid són molt pitjors dels de qualsevol epidemia recent de grip a europa. i encara que la majoria de les víctimes de la covid són majors de 65 anys, durant l'abril del 2020 les morts de la població europera entre 45 i 65 anys va ser un 40% major de la normal.
finalment comparem l'evolució setmanal de l'excés de morts (línia vermella) amb els morts oficials deguts a la covid segons els governs (àrea rosa)