dijous, de febrer 21, 2019

stardate: causa especial 3 / 20907 / 2017

Josep Rull 

"Amb massa freqüència, tinc la sensació que encara es veu la llengua catalana, per cert, no una llengua minoritària, la 10a més parlada de la Unió Europea, com una amenaça o com un problema."

"És la mobilització de la gent, la voluntat de la gent la que planteja a les organitzacions polítiques, a través dels seus programes electorals, de canalitzar aquests elements."

"Però les mobilitzacions són un element fonamental en qualsevol democràcia que es vegi a ella mateixa com una democràcia normal, sana, seriosa."

"El TC té un dèficit important d'autoritat moral"

"Crec que el TC espanyol, i és la meva opinió, té un dèficit important d'autoritat moral. Aquesta és la meva convicció, intensa. Si em permet, és una convicció, que la puc tenir jo, però és en determinats casos compartida per altres persones, i persones rellevants en el món jurídic, polític..., i que tenen una certa autoritat moral."

"Si el principi democràtic és ignorat, la legitimitat queda afectada"

"Legitimitat, imperi de la llei, principi democràtic. Si el principi democràtic és constantment i permanentment ignorat, des del meu punt de vista, aquesta legitimitat queda afectada."

"Mai hauria imaginat que, davant gent pacífica, davant gent jove, gent gran, avis, àvies, amb una dignitat extraordinària, defensant uns ideals pacíficament i cívicament, mai m'hauria pensat que s'hagués desplegat un nivell de violència com la que es va desplegar, davant, insisteixo, gent pacífica i democràtica."

"Sap què vaig veure? Vaig veure com el dia 20 de setembre la Policia Nacional va intentar fer un registre sense ordre judicial a la seu de la CUP. I vaig veure com els militants de la CUP i molts altres ciutadans van fer una resistència cívica, pacífica, democràtica, davant allò que era un abús de l'estat de dret."

"Ports de la Generalitat va rebutjar l'entrada d'aquell vaixell, com hauria rebutjat l'entrada de qualsevol altre vaixell en condicions similars. Aquell vaixell no va utilitzar els mecanismes establerts per sol·licitar l'amarratge en un port de la Generalitat ni en un port de l'Estat."

"Es va votar una proposta de resolució, recordi, que tenia una exposició de motius, que aquesta no es va votar, i una part resolutiva que sí, es va votar. És una proposta de resolució. És una declaració política, formal, solemne, però la força important que té és una declaració de voluntat política, en els termes en què el legislador va despenalitzar l'any 1995."
"M'està dient que la iniciativa parlamentària, el dret de legislar, queda limitat en aquests termes? Que un projecte de llei de pressupostos no pot plantejar l'increment o la desaparició de partides concretes de l'estructura orgànica del govern de Catalunya? M'està dient això? És inaudit, francament, i, per tant, la meva resposta és que és inaudit."

"Quan vaig veure aquell escrit, senyories, jo no ho trobava a l'entrevista. Es va retallar fent una manipulació del que vaig dir, amb la pretensió de donar a entendre uns determinats plantejaments amb relació a l'ús de la violència. Lamento moltíssim que això pugui passar."

Dolors Bassa


"El referèndum mai va ser concebut com un acte concloent per a la independència. Després del conflicte entre JxCat i la CUP, el consens que es va trobar va ser fer un referèndum com una forma de compromís institucional entre les institucions i la ciutadania. Per tant, va ser un acte més dins de la legislatura. Mai va ser un acte concloent, i menys per a la independència."

"Quan es va començar a parlar del referèndum es va plantejar com un acte per arribar al diàleg a la negociació i al pacte. Sí que teníem clar que si votava molta gent ens ajudava en la negociació, però no es pretenia arribar a la independència després del referèndum, sinó que es plantejava d'una manera pactada i acordada."

"Jo no pertanyia a cap partit polític, estava fent de secretària general en un sindicat. Quan començo és quan em presenten el programa electoral. Mai havia llegit el full de ruta."

"Entenia que estàvem davant un conflicte competencial jurídic, que seria transitori, igual que altres conflictes competencials al Tribunal Constitucional. No entenia que fos delicte, entenia que era un conflicte d'interessos. Igual que com el govern d'Espanya no havia tampoc complert algunes de les sentències."

"Era un control ferri, un control exigent, molt exigent, de manera que era el mateix govern de l'Estat qui pagava als creditors, i si sortia alguna cosa diferent dels creditors habituals, havíem de demanar permís i autorització."

"L'única variable imprevisible del dia 1-O és l'actuació totalment equívoca d'alguns membres dels cossos de policia i de la Guàrdia Civil. Se m'ocorren mil maneres d'impedir un referèndum sense atacar la gent. Mai vaig pensar que veuria el que vaig veure."

"El president Puigdemont parla de la possibilitat de convocar eleccions. Demana garanties que no s'aplicarà el 155 i aquestes garanties no arriben mai; a l'inrevés. Anem assabentant-nos que persones del PP amb càrrecs públics, diuen que passi el que passi, aplicaran el 155. I el president insta el Parlament a fer allò que li sembli més convenient. No força la declaració d'independència."

"Crec que complim les ordres que hi havia, policials i judicials. El que no puc fer és dir als funcionaris del departament que vagin centre cívic per centre cívic a veure si es compleixen o no."

"No es va gastar cap cèntim d'aquesta partida, perquè estava anul·lada. A partir de la suspensió de la llei, no es va realitzar ni va materialitzar cap nou acte."

"No responc a l'acusació popular per respecte a les dones d'Espanya."
Meritxell Borras

"El meu departament no va utilitzar ni un euro per al referèndum, i penso que tampoc ho va fer cap altre."

"No es va utilitzar diner públic per al referèndum, aquesta era una clara voluntat del govern."

"Hi havia el mandat democràtic del Parlament. D'altra banda, i no li vull treure valor al Tribunal Constitucional. No el menyspreo, ni molt menys, però també és veritat que era un TC que en els últims anys s'havia polititzat. I a mi em va semblar que havia de ser fidel al mandat del Parlament de Catalunya, que va sortir democràticament i que per aquesta majoria absoluta ens donava aquest mandat."

"Una firma que no li treuré valor, perquè ho vaig firmar, però les firmes necessàries per un decret són les del president i del conseller de la matèria."

"La meva firma no era necessària, però la firma de tots era un gest o un símbol, que respondríem a aquesta voluntat i al compromís que teníem com a govern davant el mandat del Parlament."

"Sabia també que el referèndum a Espanya no és cap delicte i, per tant, jo ho entenia en l'àmbit del conflicte polític i en la voluntat d'arribar a un acord amb el govern espanyol. Totes les accions del govern de Catalunya eren amb la voluntat de poder arribar a un acord amb el govern espanyol, tenint en compte que hi havia un mandat del Parlament fet per majoria absoluta. La voluntat del nostres actes era sempre solucionar una qüestió política a través del diàleg i la política."

"Es va llegir el que seria el preàmbul, que no obliga a res ni estableix res. Era una expressió política, que no tenia conseqüències jurídiques."Carles Mundó

"Vostè m'assenyalaria incidents concrets però no me'ls pot plantejar perquè no hi van ser".
"Si la meva firma era irrellevant per convocar, també ho deuria ser per desconvocar"

"Es feia per emfatitzar el caràcter polític del moment. Que hi hagués les firmes de tots els consellers no afegia ni treia valor jurídic. L'única cosa rellevant era que estigués firmat pel president"

"Ho fèiem amb la certesa que la firma d'un decret de convocatòria d'un referèndum no només ens semblava que no fos delicte, és que n'estàvem convençuts. Tenir la certesa que no era delicte era un element rellevant".

"Quan el TC va suspendre la disposició addicional em consta que la intervenció general de la Generalitat va bloquejar la capacitat de maniobra de la partida pressupostària"

"No tinc coneixement de qui ha pagat les despeses que em planteja el que sí que sé és que no es va sufragar amb diner públic"

"Hi havia controls per part del Ministeri d'Hisenda. Era impossible fer contractacions pel referèndum". "No es va contractar ni es va intentar contractar i hagués estat absurd, perquè hagués arribat molt després de l'1-O"

"El referèndum no incompleix la llei perquè no hi ha fets imputables al Govern"