dijous, de febrer 13, 2014

stardarte: les balances tendencioses

introducció

les balances fiscals serveixen per computar les quantitats de ingressos i despeses que l'estat fa en les diferents comunitats autònomes. per una banda es calcula la quantitat total d'impostos que es recapten en una comunitat, i per altra banda es calcula la quantitat total de despesa pública que l'estat fa en una comunitat. si la diferència entre aquestes dues quantitat és negativa aleshores aquesta comunitat realitza una aportació neta a les arques de l'estat, i en aquest cas diem que la comunitat té un dèficit fiscal.  si la diferència entre aquestes dues quantitat és positiva aleshores aquesta comunitat obté una aportació neta de les arques de l'estat, i en aquest cas diem que la comunitat té un superàvit fiscal. 

per computar la despesa que l'estat realitza en una comunitat autònoma es fan servir dos mètodes. el mètode del flux monetari que suma totes les despeses de l'estat realitzades en el territori corresponent a la comunitat autònoma. per fer aquesta suma només cal mirar en els comptes de l'estat quines quantitats han fet arribar al govern autonòmic, als ajuntaments, a infraestructures pertanyents a la comunitat, a altres entitats que rebin finançament, etc... per exemple, la despesa que va a l'aeroport del prat compta com a despesa de catalunya, i la despesa que va a l'aeroport de barajas compta com a despesa que va a madrit. la despesa que va al museu del prado compta com a despesa que va a madrit.

el mètode de càrrega-benefici suma les despeses que fa l'estat i que d'alguna manera repercuteixen a la comunitat autònoma en qüestió. en aquest cas per cada despesa que realitza l'estat s'ha de decidir quina és la repercussió que té sobre cada comunitat. d'entrada la repercussió la despesa que va a l'aeroport de barajas sobre altres comunitats es pot considerar més gran o més petita, positiva o negativa, depèn de com es miri. igualment la despesa que va a l'aeroport del prat, o al museu del prado. en aquest cas, tot això ho decideix l'economista encarregat de fer els comptes. clarament aquest segon mètode és molt més susceptible de ser tendenciós que el primer.

notícies recents

el ministeri va anunciar que calcularia les balances fiscals amb un mètode nou. jo vaig ser a la presentació de girona. el mètode que van presentar com a nou era exactament el de càrrega-benefici. no té res de nou. 

l'economista encarregat de fer els càlculs pel ministeri és fundador del partit ciutadans, i obertament declarat anticatalà de manera recurrent.

així doncs, la utilització del mètode més tendenciós aplicat per un economista de tendència anticatalana és una estratègia més de l'estat per sembrar la por a la independència. però és tan barroer que no hauria de tenir gens d'efecte.

què necessitem?

a catalunya necessitem saber de quin pressupost podrem disposar quan siguem independents. això ens ho diu directament el càlcul de les balances fiscals segons el mètode del flux monetari. per a poder-ho calcular només cal que l'estat proporcioni les dades. això és el problema més greu: aquestes dades no han estat disponibles fins ara. i tenint en compte els interessos de l'estat i la capacitat manipuladora que demostra tan obertament: ens podem fiar de que les dades que ofereix venen directament dels comptes de l'estat i no han estat prèviament cuinades?


2 comentaris:

Ferran Porta ha dit...

Fantàstica explicació.

Elfreelang ha dit...

Gràcies sovint és ben embolicada l'explicació que fan uns i altres sobre el tema, tu ho has fet entenedor i molt clar ....no no ens en podem refiar ni un pèl